tai-tai-lieu-check-your-vocabulary

Từ vựng là một yếu tố quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Không chỉ khi học tiếng Anh mà khi học bất cứ thứ tiếng nào khác, vốn từ vựng sẽ ảnh hưởng lớn tới tất cả các kĩ năng như nghe, nói, đọc viết.

Tài liệu Check your vocalburay mà các bạn có thể download ở đây là  tập hợp những tài liệu giúp người học kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện vốn từ vựng của mình trong việc chuẩn bị cho kì thi TOEIC, IELTS.

Ngoài ra, có một số đầu sách về từ vựng tiếng Anh các chuyên ngành kinh tế khá hữu dụng.

Mời bạn tải tài liệu tại đây.

You cannot copy content of this page